TÜGİAD TEKNOLOJİ ZİRVESİNE KİMLER KATILACAK?

  • TÜGİAD Üyeleri
  • TÜGİAD Üyelerinin firmalarındaki üst düzey yöneticiler
  • Güney Marmara Bölgesi’ndeki büyük firmaların CTO’ları ve diğer yöneticileri
  • Akademisyenler
  • Bursa Protokolü
  • Proje ortağı kurumların yetkilileri
  • Belirli sayıda davet edilecek öğrenciler